DĚTSKÝ PARK Dětský park u spodní stanice lanovky
Teplota : 12 °C