DĚTSKÝ PARK Dětský park u spodní stanice lanovky
Teplota : -0.2 °C